27 lipca otwarcie wystawy Yasu Suzuki „Mandala wiatru”

Podczas pierwszego dnia Święta Papieru, 27 lipca 2013 r., we wnętrzach dusznickiego młyna papierniczego otwarta zostanie wystawa ukazująca m.in. prace fotograficzne autorstwa japońskiego artysty Yasu Suzuki „Mandala wiatru. Fotografia otworkowa w świecie cyfrowym”. Artysta zestawia ze sobą tradycyjne fotografowanie przy użyciu camery obscury ze współczesną metodą wydruku wykorzystującą drukarkę cyfrową. Swoje fotografie prezentuje na ręcznie wykonanym japońskim papierze washi. Tematem jego prac są: cykl, reinkarnacja, symbioza i pokój. Stają się one celem twórczej penetracji. Artysta, definiując swoją sztukę wiąże ją z: „przypadkiem i koniecznością oraz nieustannym poszukiwaniem korzeni, mającym początek w filozofii Wschodu”. Ta podstawowa koncepcja twórcza artysty cementuje się z użytym przez niego tytułem wystawy  „Mandala wiatru…”. Kluczowe słowo mandala pochodzi z sanskrytu  i oznacza manda –‘naturę’, natomiast la – ‘otrzymać’. Używa się jej jako symbolu w ezoterycznych ceremoniach buddyjskich. Dla Yasu Suzuki stanowi rdzeń wszechświata. Ekspozycja staje się zatem swoistym mistycznym widowiskiem, obrazującym podążanie człowieka za Matką Naturą.

 

Oprócz fotografii otworkowych artysta zaprezentuje również prace z zakresu sztuki papieru, stosunkowo nowej dziedziny twórczości, korzeniami sięgającej XX wieku. Jej początki ściśle związane są z prekursorami kubizmu, Pablem Picassem i Georges’em Brakiem. Na wystawie zobaczymy tzw. portrety, powstałe z koszul Jana Miodka, Wojciecha Malajkata, Korneliusza Pacudy, Jerzego Olka oraz Bogusława Michnika – przyjaciół i gości naszego Muzeum. Kuratorem wystawy „Mandala wiatru …” jest Jerzy Olek.

Ekspozycja uzupełniona zostanie o warsztat „Reinkarnacja koszuli – nirwana koszuli” w wykonaniu samego mistrza (27 lipca ok. godz. 13.00). Idea tego przedsięwzięcia ukryta została w słowach prof. Yasu Suzuki: „Chciałbym oczyścić ducha koszuli i pokazać go jako dzieło sztuki niosące moje orędzie: „«rzeczy należy miłować»”.