Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

„Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa” jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013, Priorytet XI. „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe” Działa­nie 11.1. „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”.

Strona biblioteki: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra