Kategoria: Biblioteki cyfrowe

wolne lektury

Wolne lektury

Prawie 2000 utworów do pobrania w formie ebooków, audiobooków, plików PDF lub do czytania w trybie on-line. Wszystko do pobrania całkowicie za darmo. W katalogu znajdują się te utwory, dla których prawa autorskie wygasły i utwory te znajdują się obecnie w tzw. domenie publicznej.

Dostępne są baśnie i bajki, wiersze i fraszki, opwiadania i powieści – nic tylko czytać… (więcej…)

Read More

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe

W prototypie Zbiorów NAC on-line – audiovis, użytkownik znajdzie blisko 170 tysięcy fotografii oraz około 15 tysięcy opisów nagrań. Ilość obiektów dostępnych on-line będzie się zwiększać wraz z postępem digitalizacji zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Zachęcamy nauczycieli do korzystania zasobów Archiwum. Po zarejestrowaniu można utworzyć własny katalog materiałów i uzyskać do niego natychmiastowy dostęp po zalogowaniu się na stronie NAC.

(więcej…)

Read More

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Federacja Bibliotek Cyfrowych

FBC jest kolejnym etapem budowy sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Serwis ten jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach uruchomionych w sieci PIONIER. Zasoby te współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze i to właśnie biblioteki cyfrowe tego typu instytucji są przede wszystkim przyłączane do FBC. Istotną cechą dostępnych poprzez FBC zasobów jest to, iż są one w zdecydowanej większości dostępne on-line bez żadnych ograniczeń takich jak np. konieczność odpłatności.

(więcej…)

Read More

Elbląska Biblioteka Cyfrowa

Elbląska Biblioteka Cyfrowa

Elbląska Biblioteka Cyfrowa oferuje dostęp do elektronicznych wersji inkunabułów, rękopisów i starodruków, grafik, zbiorów kartograficznych, czasopism, XIX wiecznych książek nowożytnych oraz wystaw, prezentujących najbardziej interesujące kolekcje wybrane z bogatych zasobów Biblioteki Elbląskiej. Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej są jedną z najbardziej okazałych kolekcji tego typu zbiorów wśród bibliotek publicznych w Polsce.

(więcej…)

Read More

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Śląska Biblioteka Cyfrowa została utworzona na mocy porozumienia pomiędzy Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim w dniu 20 lipca 2006 r. Celem działania ŚBC jest prezentacja w internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej. Koordynatorem prac związanych z utworzeniem ŚBC jest Biblioteka Śląska, która utrzymuje także jej platformę sprzętową i programową. Zasób publikowany w ŚBC jest dostępny wszystkim niekomercyjnym użytkownikom internetu nieodpłatnie. Warunki komercyjnego wykorzystania zamieszczonych w ŚBC publikacji zależą od decyzji właściciela publikacji cyfrowej. Każdy z Uczestników ŚBC zachowuje prawa do cyfrowej publikacji i decyduje np. o okresie jej udostępniania. ŚBC jest włączona w krajowy system bibliotek cyfrowych dzięki czemu za jej pośrednictwem można dotrzeć bezpośrednio do publikacji umieszczonych w innych regionalnych bibliotekach cyfrowych (patrz: Zdalne biblioteki cyfrowe). Opisy publikacji ŚBC są indeksowane i dostępne przez globalne wyszukiwarki internetowe.

(więcej…)

Read More

Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona tworzona jest z myślą o wszystkich użytkownikach bibliotek i Internetu. Pragniemy udostępnić w postaci cyfrowej najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy. Chcemy w ten sposób zaprezentować dziedzictwo kulturalne Polski, jej wielowiekowe tradycje i dokonania, a jednocześnie pokazać bogactwo zbiorów Biblioteki Narodowej i wirtualnie otworzyć przed Państwem nasze magazyny i skarbce.

(więcej…)

Read More

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC) jest projektem realizowanym przez instytucje współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. I faza projektu (lata 2004-2006) była realizowana ze wsparciem funduszy europejskich, aktualnie biblioteki regionu rozwijają zasoby samodzielnie. Celem tworzenia regionalnej biblioteki cyfrowej jest wspieranie edukacji i nauki, turystyki oraz potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa. Bibliotekarze realizują ten zamiar przez umożliwienie wszystkim zainteresowanym dotarcia do zasobów wiedzy oraz cennych zabytków kultury piśmienniczej. Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa ma przede wszystkim służyć naukowcom, studentom, uczniom oraz wszystkim zainteresowanym regionem kujawsko-pomorskiegim.

(więcej…)

Read More

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC) gromadzi i udostępnia dziedzictwo kulturowe Małopolski (książki, czasopisma, dokumenty), zabytki kultury narodowej przechowywane w małopolskich bibliotekach oraz publikacje z kolekcji małopolskich twórców i instytucji. W wyborze udostępniany jest zasób edukacyjny, publikacje naukowe oraz informacja biznesowa i urzędowa. MBC to rezultat wspólnych działań władz Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, bibliotek Małopolski, organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców.

(więcej…)

Read More

e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (e-bUW)

e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Elektroniczną bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego [e-bUW] tworzą biblioteki oraz Archiwum i Muzeum UW. Organizatorem i koordynatorem projektu oraz głównym jego wykonawcą jest Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. W e-bUW są zamieszczane przede wszystkim dokumenty pozostające w domenie publicznej (niechronione prawem autorskim), a także wersje cyfrowe publikacji, których autorami są pracownicy Uczelni. Typowanie dokumentów do umieszczenia w e-bUW jest prowadzone przy uwzględnieniu takich kryteriów, jak: przydatność w prowadzonych na Uczelni pracach naukowych; przydatność w procesie dydaktycznym, nabierająca szczególnego znaczenia wobec rozwijającego się w kraju kształcenia na odległość (e-learning); znaczenie dla ochrony dziedzictwa narodowego – w odniesieniu do kolekcji historycznych zgromadzonych w BUW i BW; zły stan zachowania, znaczenie dla propagowania wiedzy o dziedzictwie kulturowym Warszawy i Mazowsza, zwłaszcza dokumentów życia społecznego, rękopisów, rycin i rysunków. W doborze dokumentów współdziałają z bibliotekarzami nauczyciele akademiccy i pracownicy innych jednostek Uczelni, pełniący funkcje konsultantów e-bUW.

(więcej…)

Read More