Kategoria: Muzea w internecie

wimm

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie powstało w 1945 roku. Siedzibą jest XIV-wieczny zamek gotycki, wybudowany dla administratora dóbr kapituły warmińskiej. W latach 1516-1521 funkcję tę pełnił tu Mikołaj Kopernik. Do dziś na ścianie krużganka pozostała unikalna pamiątka po jego pobycie – własnoręcznie wykonana doświadczalna tablica astronomiczna, a w zbiorach Biblioteki przechowywany jest inkunabuł medyczny z którego korzystał. Muzeum gromadzi pamiątki przeszłości regionu z zakresu archeologii, historii i numizmatyki, sztuki dawnej i współczesnej, rzemiosła artystycznego, piśmiennictwa, kultury ludowej. Niepowtarzalny charakter zbiorów tworzą m.in. kolekcje: rzeźby gotyckiej, malarstwa religijnego Warmii, portretu holenderskiego, wyrobów konwisarskich i ludwisarskich, grafiki współczesnej.

(więcej…)

Read More

nowyszacz 670

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Wieloaspektowe wykorzystanie przestrzeni muzealnej – tj. zbiorów muzealnych (w tym też materiałów archiwalnych), stałych i czasowych ekspozycji, pracowni specjalistycznych, zasobów biblioteki, otoczenia plenerowego (obszar skansenu, płyta rynku, uliczki Miasteczka Galicyjskiego itp.) materiału fotograficznego i filmowego – do organizacji imprez i przedsięwzięć kulturalnych, popularyzacja regionalnego dziedzictwa kulturowego, to najważniejsze elementy edukacji muzealnej prowadzonej przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. (więcej…)

Read More

gigawarszawa 670

Gigapanorama Warszawy

Gigapanorama Warszawy pozwala na obejrzenie panoramy miasta z kilku punktów. Zdjęcia bardzo dobrej jakości pozwalają na dość dokładne przybliżenie nawet odległych obiektów.

Otrzymujemy także możliwość zwiedzenie paru ciekawych obiektów takich jak Zamek Królewski, Ogród Zoologiczny czy Muzeum Kolejnictwa. (więcej…)

Read More

edukacja muzealna 200

Portal Edukacji Muzealnej

Portal Edukacji Muzealnej stanowi podstawową platformę komunikacyjną Forum Edukatorów. Umożliwia budowanie sieci kontaktów, integrację środowiska, promocję realizowanych programów edukacyjnych, wymianę informacyjną. Na jego łamach publikowane są również teksty krytyczne z zakresu edukacji muzealnej, a także przykłady dobrych praktyk edukacyjnych. (więcej…)

Read More

siedziba 1 200

Muzeum Ikon w Supraślu

Muzeum Ikon w Supraślu dysponuje jedną z najbogatszych w Polsce kolekcją ikon XVIII, XIX i XX-wiecznych. Absolutnym unikatem są XVI-wieczne freski ocalałe ze zburzonej i obecnie odbudowanej cerkwi Zwiastowania NMP, znajdującej się na terenie Monasteru Supraskiego.

Muzeum Ikon zajmuje część siedemnastowiecznego Pałacu Archimandrytów, wchodzącego w skład zabudowań monastyru supraskiego. Jego centralną część stanowi zrekonstruowana, XVI-wieczna obronna cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. (więcej…)

Read More

Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie

Muzeum mieści się w klasycystycznym pałacu z końca XVIII wieku – dziele architekta Stanisława Zawadzkiego. Zbudowany na planie podkowy, posiada monumentalny portyk joński, neopalladiańskie galerie, strojne panoplia oraz oficyny z łamanymi dachami. Sztukaterie wykonał Michał Ceptowski, a malowidła we wnętrzach pałacu – Antoni i Franciszek Smuglewiczowie. Siedzibę otoczył ogród krajobrazowy będący miniaturą parku angielskiego.
      Pałac wraz z pięknym otoczeniem był siedzibą Andrzeja Gorzeńskiego, sędziego grodzkiego poznańskiego, a po jego śmierci majątek odziedziczył syn – Hieronim. Śmiełów leżący przy granicy Rosji i Prus dzielił losy pogranicza i był punktem przerzutowym podczas powstań.

(więcej…)

Read More

wiewior

Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów – Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów jest oddziałem Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym prowadzi programy edukacyjne powstałe w oparciu o tradycję, wypracowaną przez Kuncewiczów, którzy zawsze opiekowali się dziećmi i młodzieżą. Maria Kuncewiczowa otrzymała Medal Niepodległości (1931 r.) za prowadzenie we Włocławku jednego z kółek oświatowych Organizacji Młodzieży Niepodległościowej (dyplom do Medalu jest podpisany m.in. przez Józefa Piłsudskiego). Oprócz  „[…] wiedzy o Polsce, jej historii, kulturze, geografii” podopieczni Kuncewiczowej otrzymywali posiłki: „Naukę popierała szklanka mleka i kromka chleba z masłem” [Cytat z Fantomów M. Kuncewiczowej].

(więcej…)

Read More