Kategoria: Biblioteki cyfrowe

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

“Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa” jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013, Priorytet XI. “Kultura i Dziedzictwo Kulturowe” Działa­nie 11.1. “Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”.

(więcej…)

Read More

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

WBC jest wspólną inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego. Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Naczelnym założeniem WBC jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów: zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe); zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich); regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski); muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką). WBC wykorzystuje oprogramowanie dLibra – opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

(więcej…)

Read More

Europeana

Europeana – cyfrowe muzeum

Europeana to biblioteka cyfrowa, muzeum i archiwum Europy. Została otwarta 20 listopada 2008 w ramach inicjatywy UE: i2010 na rzecz bibliotek cyfrowych w celu udostępnienia dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie.

Europeana to wspólny punkt dostępu do zbioru bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie, który umożliwia użytkownikom znalezienie we własnym języku cyfrowych dzieł kultury udostępnionych przez uznane organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej.

(więcej…)

Read More