Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów – Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów jest oddziałem Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym prowadzi programy edukacyjne powstałe w oparciu o tradycję, wypracowaną przez Kuncewiczów, którzy zawsze opiekowali się dziećmi i młodzieżą. Maria Kuncewiczowa otrzymała Medal Niepodległości (1931 r.) za prowadzenie we Włocławku jednego z kółek oświatowych Organizacji Młodzieży Niepodległościowej (dyplom do Medalu jest podpisany m.in. przez Józefa Piłsudskiego). Oprócz  „[…] wiedzy o Polsce, jej historii, kulturze, geografii” podopieczni Kuncewiczowej otrzymywali posiłki: „Naukę popierała szklanka mleka i kromka chleba z masłem” [Cytat z Fantomów M. Kuncewiczowej].

Działalność oświatowo-charytatywną prowadziła pisarka również w Warszawie w latach 20. i 30. XX w., a także po II wojnie światowej. Jerzy Kuncewicz natomiast (pisarz, przyrodnik, prawnik, działacz PSL) był w swojej karierze zawodowej także naczelnikiem Wydziału Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w latach 20. XX w. Pieczę  nad młodymi ludźmi pozbawionymi szans rozwoju sprawował też jako osoba prywatna przez całe życie. Tytuł jednej z jego książek publicystycznych brzmi: Republika Globu (wyd. w r. 1938). Ten obszerny esej kreśli idealną strukturę polityczną, gospodarczą i społeczną, dajacą człowiekowi szansę pełni rozwoju. Do tego dzieła nawiązuje cykl edukacyjny w Domu Kuncewiczów zatytułowany „Paszporty Republiki Globu”.

Maria i Jerzy Kuncewiczowie zmuszeni byli opuścić Polskę we wrześniu 1939 r. Spędzili na emigracji wiele lat. Współczesny ruch emigracyjny powoduje, iż problemy dawnych uchodźców, opisywane przez Marię i Jerzego Kuncewiczów, stają się aktualne i zrozumiałe.

1

2

3

4

5

 

Przykładowe tematy zajęć w muzeum:
 
– „Maria i Jerzy Kuncewiczowie – życie i twórczość”
– „Dom w życiu i twórczości Marii Kuncewiczowej”
– „Klucze: polskie losy na przykładzie życia i twórczości Jerzego i Marii Kuncewiczów”

Cennik usług muzealnych:

Oprowadzanie po wystawach przez pracowników obsługi: 20 zł

Oprowadzanie po wystawach przez pracowników merytorycznych: 60 zł

Lekcja muzealna prowadzona przez pracowników merytorycznych: 60 zł

Odczyt, zajęcia warsztatowe: 150 zł

W zajęciach edukacyjnych może jednorazowo uczestniczyć nie więcej niż 30 osób

Grupa zwiedzających wystawę liczy maksymalnie 20 osób

MUZEUM OTWARTE

Maj – wrzesień
Poniedziałek – niedziela 10:00 – 17:00

Październik – kwiecień
Wtorek – niedziela 10:00 – 15:00

(ostatnie wejście na 30 min. przed zamknięciem)

CENY BILETÓW

normalny – 6,- zł
ulgowy – 4,- zł
rodzinny – 15,- zł
(dla dwojga opiekunów z dziećmi do lat 13)

 

Strona internetowa: http://www.muzeumnadwislanskie.pl/index.php?r=328&;l=pl