Muzeum archeologiczon-historyczne w Elblągu

Obecne zbiory Muzeum to zarówno spuścizna po przedwojennym Muzeum Miejskim, które zostało założone w roku 1864, jak również nabytki i dary powojenne oraz zabytki pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych przez elbląskie muzeum (m.in. z wikińskiej osady Truso, elbląskiego Starego Miasta, cmentarzyska gockiego w Weklicach).

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zajmuje się zbieraniem materiałów dotyczących historii miasta Elbląga i okolic.

 

Elbląg

 

Strona muzeum: http://www.muzeum.elblag.pl

Dział Edukacji i Promocji prowadzi szeroką dzialalność edukacyją, skierowaną do różnych grup odbiorców. Są to zajęcia edukacyjne prowadzone w samym muzeum jak i inne działania poza siedzibą Muzeum (stoiska promocyjno-edukacyjne). Nasza oferta zajęć muzealnych skierowana jest dla róznych etapów edukacyjnych, począwszy od przedszkola, I etapu edukacyjnego (klasy I-III Szkoły Podstawowej) po IV wtap edukacyjny (szkoła średnia). Część tematów możlwa jest również do realizacji na zajęciach skierowanych dla studentów.

Lekcje to nie tylko „suchy wykład” – to począwszy od rożnych miejsc realizacji danego tematu (sala edukacyjna, sala wystawowa, dziedziniec muzeum, sala klasowa, stare Miasto) również rózne formy spotkania: pogadanki, prelekcje, drama, zajecia plastyczne, zajęcia zręcznościowe i ruchowe, kopie zabytków… Gwarantujemy, że wyjdą Państwo, a zwłaszcza dzieci i mlodzież zadowoleni z danych zajęć,

W ramach naszej działalnści proponujemy również szereg innych działań takich jak np. Ferie w Muzeum, Rekonstrukcyjne wtorki, Spotkania z grami planszowymi, Noc Muzeów, Kawiarenka Historyczna „Clio”…

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką proponowanych zajęć dla poszczególnych typów szkół i placówek edukacyjnych.

Więcej informacji na stronie edukacyjnej Muzeum: http://www.muzeum.elblag.pl/edukacja/

 

edu mah