Portal Edukacji Muzealnej

Portal Edukacji Muzealnej stanowi podstawową platformę komunikacyjną Forum Edukatorów. Umożliwia budowanie sieci kontaktów, integrację środowiska, promocję realizowanych programów edukacyjnych, wymianę informacyjną. Na jego łamach publikowane są również teksty krytyczne z zakresu edukacji muzealnej, a także przykłady dobrych praktyk edukacyjnych. Poza tym Forum Edukatorów prowadzi lub jest współuczestnikiem międzymuzealnych projektów o charakterze edukacyjnym oraz badawczym. Sztandarowym przykładem tej działalności jest Raport o stanie Edukacji Muzealnej w Polsce o stanie Edukacji Muzealnej w Polsce. Ma on na celu diagnozę sytuacji edukacji muzealnej w polskich muzeach, wyłowienie dobrych praktyk edukacyjnych, określenie problemów z jakimi boryka się to środowisko, a także wyznaczenie tendencji, prognoz i standardów działalności edukacyjnej muzeów w przyszłości.

Portal Edukacji Muzealnej powstał w 2007 r. dzięki dofinansowaniu przyznanemu w ramach programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wsparciu Muzeum Pałacu w Wilanowie. W 2010 r. portal przeszedł gruntowną modernizację nadającą mu obecny kształt i funkcjonalność. Modernizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dzięki wsparciu Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Forum Edukatorów Muzealnych od samego początku swojego istnienia pozostaje organizacją nieformalną. Wśród głównych celów i założeń swojej działalności stawia przede wszystkim integrację zawodową środowiska, podniesienie rangi zawodowej edukatora muzealnego i stworzenie możliwości współpracy międzymuzealnej przy realizacji projektów edukacyjnych. Poza tym Forum Edukatorów Muzealnych dąży również do stworzenia profesjonalnego systemu kształcenia w zakresie edukacji muzealnej.

Członkami Forum, uczestnikami jego projektów, mogą zostać osoby zawodowo związane z edukacją muzealną, a także wszyscy, którym na sercu leży dobro i rozwój tej ważnej dyscypliny muzealnej.

 

Strona internetowa portalu: http://www.edukacjamuzealna.pl/