Kategoria: Gry

Kakuro

Kakuro – cyfrowa krzyżówka

W przedstawionym diagramie należy umieścić cyfry od 1 do 9 tak, by w żadnym ciągu pionowym ani poziomym cyfry nie powtarzały się. Jednocześnie ich suma msi być równa liczbie umieszczonej po lewej lub powyżej ciągu cyfr.
W zasadzie należy rozwiązać krzyzówkę, wpisując w diagramie cyfry, a nie litery. Zamiast objaśnień podano sumy cyfr w „wyrazach”.

Jeśli ktoś chciałby przyspieszyć rozwiązywanie – można trochę nauczyć się na pamięć: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kakuro

(więcej…)

Read More

HyperSudoku

Hypersudoku

Gra podobna do sudoku. Pojawiają sie jednak dodatkowe obszary 3×3, w których cyfry nie moga się powtarzać. W tej grze mamy więc planszę, w której cyfry od 1 do 9 nie moga powtarzać się w zadnym wierszu, kolumnie oraz grupie 3×3 (zaznaczonej grubszą linią lub ciemniejszym tłem). Wynik zalezny jest od czasu rozwiązywania zadania. Możesz skorzystać z podpowiedzi klikając przycisk Hint, ale to kosztuje – doliczony zostanie czas.

(więcej…)

Read More

Sudoku

Sudoku

Sudoku to popularna gra logiczna o prostych zasadach. W diagramie należy rozmieścić cyfry tak, by w dowolnym wierszu, kolumnie oraz oznaczonej grubszą linią grupie pól żadna z cyfr nie powtarzała się. Używając logicznego rozumowania, stwierdź, która cyfra powinna znaleźć się w każdym z pustych pól. Doskonałe ćwiczenie logicznego myślenia!

(więcej…)

Read More

Reversi

Reversi

Reversi to gra dla dwóch graczy rozgrywana na planszy 8 x 8 pól, w której używa się 64 dwustronnych pionów – każdy posiada jasną i ciemną stronę. Celem gry jest jej zakończenie z większą ilością pionów obróconych na naszą stronę, niż na stronę przeciwnika. (więcej…)

Read More

Colonization

Colonization Hex – kolorowy monopol

Na planszy z kolorowymi polami zaznaczone jest pole wyjściowe. To początek Twojej kolonii. Celem gry jest uzyskanie jednokolorowej planszy. Klikając dowolne pole na planszy, zmieniasz kolor pola wyjściowego oraz wszystkich przylegających do niego pól o tym samym kolorze. Im mniej zmian wykonasz, tym lepszy rezultat punktowy.

(więcej…)

Read More