Kakuro – cyfrowa krzyżówka

W przedstawionym diagramie należy umieścić cyfry od 1 do 9 tak, by w żadnym ciągu pionowym ani poziomym cyfry nie powtarzały się. Jednocześnie ich suma msi być równa liczbie umieszczonej po lewej lub powyżej ciągu cyfr.
W zasadzie należy rozwiązać krzyzówkę, wpisując w diagramie cyfry, a nie litery. Zamiast objaśnień podano sumy cyfr w „wyrazach”.

Jeśli ktoś chciałby przyspieszyć rozwiązywanie – można trochę nauczyć się na pamięć: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kakuro

Pobierz na swój komputer