Kategoria: Muzea w internecie

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie – Wirtualne Muzea Podkarpacia

Portal Wirtualne Muzea Podkarpacia obejmuje siedem instytucji muzealnych z terenu województwa podkarpackiego. W ramach prezentacji poszczególnych placówek muzealnych powstały wirtualne spacery, zrekonstruowano cyfrowo istniejące pomieszczenia muzealne, stworzono filmy i animacje o eksponatach, które można oglądać w wersji 3D. Zapraszamy do oprawionego w nowoczesne technologie zwiedzania dziedzictwa kulturowego Podkarpacia. (więcej…)

Read More

Muzeum Etnograficzne im F. Kotuli w Rzeszowie oddział Muzeum Okręgowego Rzeszów

Muzeum Etnograficzne im F. Kotuli w Rzeszowie

Potrzebę utworzenia Muzeum Etnograficznego dostrzeżono już w 1910 r., kiedy podczas obchodów rocznicy Grunwaldu zorganizowano pierwszą wystawę etnograficzną, która stała się najbardziej znamiennym rysem obchodów w tym mieście. Zaczątkiem zbiorów etnograficznych były przedmioty zgromadzone na tej wystawie (makiety budownictwa i wyposażenie wnętrz mieszkalnych, stroje i hafty, narzędzia rolnicze i wyroby kowalskie). W 1935 r. zostały przekazane nowo powstającemu Muzeum Regionalnemu Ziemi Rzeszowskiej.

(więcej…)

Read More

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Muzeum zostało utworzone z rezydencji Zamoyskich decyzją resortu kultury i sztuki PKWN z 4 listopada 1944 roku pod nazwą Państwowe Muzeum Narodowe, następnie nosiło nazwę Państwowy Ośrodek Muzealny. W latach 1955-1976 działało jako Centralna Składnica Muzealna Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1976 roku zostało powtórnie udostępnione publiczności jako Muzeum-Pałac w Kozłówce; a od roku 1992 nosi nazwę Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

(więcej…)

Read More

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W ELBLĄGU

Muzeum archeologiczon-historyczne w Elblągu

Obecne zbiory Muzeum to zarówno spuścizna po przedwojennym Muzeum Miejskim, które zostało założone w roku 1864, jak również nabytki i dary powojenne oraz zabytki pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych przez elbląskie muzeum (m.in. z wikińskiej osady Truso, elbląskiego Starego Miasta, cmentarzyska gockiego w Weklicach).

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zajmuje się zbieraniem materiałów dotyczących historii miasta Elbląga i okolic.

(więcej…)

Read More

Muzeum Farmacji w Krakowie

Muzeum Farmacji w Krakowie

Krakowskie Muzeum Farmacji powstało w 1946 roku. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem był dr Stanisław Proń, ówczesny radca prawny i dyrektor administracyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Do końca lat 80-tych Muzeum mieściło się w kamienicy przy ul. Basztowej 3, gdzie warunki ekspozycyjne (kilka niezbyt jasnych pokojów) nie były optymalne. Warunki te poprawiły się radykalnie, kiedy zbiory Muzeum zostały przeniesione do wyremontowanej kamienicy przy ul. Floriańskiej 25.

(więcej…)

Read More

nowe logo muzeum papienictwa 670

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju mieści się w jedynym zachowanym w Polsce młynie papierniczym, którego powstanie datuje się na rok 1605. Unikatowa papiernia tworzy bezcenny w skali Europy zabytek techniki, który decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku uzyskał status pomnika historii. Dzięki temu siedziba Muzeum Papiernictwa została formalnie zaliczona do grupy najcenniejszych zabytków, mających szczególne znaczenie dla kultury naszego kraju.

(więcej…)

Read More

Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej

Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej

Wydział Zbiorów Specjalnych PBW w Łodzi – Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, mieszczące się do niedawna w gmachu dawnej szkoły Marii Hochsteinowej przy ul. Wólczańskiej 23, a obecnie w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 202, istnieje od 1983 r. Zostało powołane decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania jako wydział Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi.

(więcej…)

Read More

Muzeum Regionalne w Szczecinku

Muzeum Regionalne w Szczecinku

Muzeum Regionalne w Szczecinku jest jednym z najstarszych na całym Pomorzu Zachodnim. Powstało bowiem już w 1914 roku i tylko niektóre muzea pomorskie mogą poszczycić się starszą metryką. Tradycje muzealne należałoby jednak przesunąć aż do roku 1866, kiedy to emerytowany major pruski F. W. Kasiski zorganizował ogromną – jak na tamte czasy – wystawę archeologiczną w szczecineckiej zbrojowni.

(więcej…)

Read More

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Poznańskie muzeum istnieje od 1857 roku. Miano Narodowego nosi od roku 1950.

Należy do najstarszych, największych i najważniejszych muzeów w Polsce.

W swoich różnorodnych, przebogatych zbiorach przechowuje i udostępnia dziedzictwo wieków i pokoleń, wiedzy, trudu i pasji ludzi zbiory te gromadzących, a pośród nich – „klejnoty”, godne światowej galerii. Stworzone w różnych wiekach i czasach, czekając na odwiedzającego muzeum, gotowe dziś, właśnie jemu dostarczyć osobistego. niezastąpionego doświadczenia. (więcej…)

Read More

Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu

Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu

Jest w Karpaczu takie miejsce, gdzie dorośli powracają wspomnieniami w świat dzieciństwa a dzieci mogą ujrzeć świat dorosłych zaklęty w miniaturze. Tutaj na twarzach dorosłych często gości uśmiech a na twarzach dzieci radość. Tym miejscem jest niewielkie ale urokliwe Miejskie Muzeum Zabawek stworzone w 1995 roku z kolekcji Henryka Tomaszewskiego- słynnego mima i założyciela Teatru Pantomimy Wrocławskiej. (więcej…)

Read More