Kategoria: Muzea w internecie

240px-80 - Machu Picchu - Juin 2009 - edit 200

Wirtualne zwiedzanie Machu Picchu

Machu Picchu (keczua – stary szczyt) – najlepiej zachowane miasto Inków, w odległości 112 km od Cuzco. Położone jest na wysokości 2090-2400 m n.p.m., na przełęczy pomiędzy Wayna Picchu i Machu Picchu w Andach Peruwiańskich. Poniżej płynie rzeka Urubamba.

Miasto zbudowano według kompleksowo opracowanych planów w II połowie XV wieku podczas panowania jednego z najwybitniejszych władców Pachacuti Inca Yupanqui (1438 – 1471). Pełniło wówczas funkcję głównego centrum ceremonialnego, ale także gospodarczego i obronnego. Zamieszkiwali je kapłani, przedstawiciele inkaskiej arystokracji, żołnierze oraz opiekunowie tutejszych świątyń. (więcej…)

Read More

Kaszubski Park Etnograficzny Wdzydze Kiszewskie im. Teodory i Izydora Gulgowskich

Kaszubski Park Etnograficzny Wdzydze Kiszewskie im. Teodory i Izydora Gulgowskich

Powstało w 1906 r. jako pierwsze na ziemiach polskich Muzeum na wolnym powietrzu za sprawą Teodory i Izydora Gulgowskich, którzy urządzili je w XVIII-wiecznej chałupie podcieniowej wykupionej od miejscowego gospodarza. Wszechstronne naukowe i artystyczne zainteresowania, pasje oraz działalność społeczna Założycieli zapewniły, dzięki ożywieniu rękodzielnictwa, sławę miejscowym plecionkom i haftom.   (więcej…)

Read More

uniwro

Muzeum Przyrodnicze im. prof Władysława Rydzewskiego

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego powstało z połączenia niegdysiejszych muzeów: zoologicznego, botanicznego oraz zielnika – czyli herbarium – placówek, które pierwotnie funkcjonowały w Uniwersytecie jako jednostki samodzielne lub afiliowane przy instytutach. Muzeum Zoologiczne powstało w 1814r., wkrótce po założeniu świeckiego Uniwersytetu Wrocławskiego, wówczas niemieckiego (1811). Założył je prof. Johann Ludwig Christian Gravenhorst.

(więcej…)

Read More

archiwummap

Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 – 1939

Przeszukując Internet można znaleźć wiele stron WWW które zawierają przeskanowane archiwalne mapy. Jednak polskie zasoby są bardzo ubogie. W latach 1919-1949 Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) opracowywał i publikował mapy topograficzne których edycja z końca lat trzydziestych uważana jest za jedną z najlepszych na świecie dzieł sztuki kartograficznej. Mapy te są dla wielu miłośników historii i kartografii źródłem wiedzy o Polsce miedzywojennej, oraz mogą być inspiracją do odwiedzin miejsc które już zapomniano i które zniknęły ze współczesnych map. Dlatego uważamy że warto uczynić je bardziej dostępnymi, a przy obecnym rozwoju technologii Internet świetnie się do tego nadaje. Mamy nadzieje, że z czasem uda się nam zebrać przeskanowane obrazy wszystkich map wydanych przez WIG.

(więcej…)

Read More

bpn

Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN w Białowieży

Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN jest najstarszym muzeum w polskich parkach narodowych i równocześnie najstarszym, czynnym muzeum województwa podlaskiego. Jego tradycje sięgają okresu międzywojennego, a w swoich zbiorach posiada rzadkie okazy.
Siedzibą Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego jest nowoczesny budynek, w którym w sposób innowacyjny i atrakcyjny prezentowane są zbiory przyrodnicze z dziedziny zoologii, botaniki, historycznego użytkowania Puszczy. Szczególnie silnie akcentowane są procesy ekologiczne charakterystyczne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

(więcej…)

Read More

nwp

Wirtualne Muzea Podkarpacia

Projekt „Wirtualne Muzea Podkarpacia” powstał z inicjatywy Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2010 roku i działa dzięki uzyskanym dotacjom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym zadaniem projektu jest umożliwienie zwiedzania wnętrz muzealnych w Internecie oraz przybliżenie zbiorów poprzez użycie najnowszych technologii, które zostały wdrożone w nowo powstałym Laboratorium 3D.

(więcej…)

Read More

muzeumdrozdowo

Muzeum Przyrody w Drozdowie

Muzeum Przyrody w Drozdowie powstało w 1984 roku. Podstawowe jego zadania to: badanie przyrody Polski północno-wschodniej, a w szczególności Ziemi Łomżyńskiej, gromadzenie i trwała ochrona muzealiów przyrodniczych, a także (z racji usytuowania Muzeum w dawnej siedzibie rodziny Lutosławskich) – dokumentowanie działalności ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich.
Muzeum posiada stałe wystawy prezentujące przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy oraz historię Drozdowa: „Salon dworski”, „Trofea łowieckie”, „Przyroda Kotliny Biebrzańskiej”. Od 1999 roku organizowane są także wystawy czasowe.

(więcej…)

Read More

Akwarium Gdyńskie

Akwarium Gdyńskie

Akwarium Gdyńskie, które jest częścią Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, to niezwykłe miejsce w centrum Gdyni, otoczone z trzech stron morzem, w którym podziwiać można ponad 1600 zwierząt wodnych należących do ok. 200 gatunków z najróżniejszych zakątków kuli ziemskiej. (więcej…)

Read More

Muzeum Miedzi w Legnicy

Muzeum Miedzi w Legnicy

Muzeum w Legnicy powstało w 1879 r. Jego budynek i bogate zbiory uległy zagładzie w 1945 r. Utworzone dopiero w 1962 r. obecne Muzeum Miedzi nie odziedziczyło niczego po tym przedwojennym Muzeum i musiało być organizowane od podstaw. Na swoja siedzibę otrzymało dawny pałac opatów cysterskich wzniesiony w latach 1726 – 1728 przez opata klasztoru w Lubiążu Ludwika Baucha. Kartusz herbowy opata umieszczony został powyżej portalu zwieńczonego balkonem z figurami św. Jana Chrzciciela i św. Jadwigi. Gmach ten oraz zlokalizowana obok Akademia Rycerska, a na przeciw kościół Św. Jan i dawne Kolegium Jezuickie tworzą dziś unikalny kompleks architektury barokowej usytuowany w centrum miasta, tuż obok Rynku.

(więcej…)

Read More