Lever Physics – Odzyskaj równowagę!

Umieść wszystkie obiekty na dźwigni dwustronnej tak, by uzyskać stan równowagi. Na dźwigni widoczne będą znaczniki określające odległość od punktu podparcia. Poniżej obiektów widac ich wagę.

Dźwignia zostanie zrównoważona, gdy wypadkowe momenty sił po obu stronach będą takie same.

Na przykład, jeśli obiekt o masie 200g zawieszony zostanie w odległości 3m od ponktu podparcia dźwigni, to moment będzie miał wartość 200 x 3. Po drugiej stronie dźwigni mogą znaleźć się np. obiekty o masie 300g w odległości 1m oraz o masie 100g w odległości 3m, co da moment o wartości 300 x 1 + 100 x 3. Wypadkowe momenty sił będą równe i dźwignia pozostanie w równowadze.
Im szybciej zakończysz kazdy z poziomów gry, tym lepszą punktacje uzyskasz. W grze jest 10 poziomów trudności.

Pobierz grę na swój komputer