TuxWordSmith

TuxWordSmith jest podobny do klasycznej gry słownej „Scrabble”. Posiada on obsługę formatu Unicode dla wielu języków i zestawów znaków. Gra jest obecnie rozpowszechniany z osiemdziesięcioma ośmioma (88) zasobami słownikowymi do gry „Scrabble” język[i]-język[j] . Na przykład, jeśli skonfigurujemy program do korzystania ze słownika francusko-angielskiego, następnie podział dostępnych płytek będzie obliczany na podstawie częstości występowaniu każdego znaku języka[i] (francuski), a dla każdego składania odpowiednia definicja zostaną podane w języku[j] (po angielsku). W najnowszej wersji (0.6.3) program zawiera wsparcie dla języka greckiego i cyrylicy (rosyjski, ukraiński), umożliwiając w ten sposób grę w Scrabble w języku greckim, rosyjskim i ukraińskim, a także wiele innych językach używających alfabetu łacińskiego.

Strona domowa: http://new.asymptopia.org/staticpages/index.php/NewTuxWordSmith

Strona pobierania: http://sourceforge.net/projects/tuxwordsmith/

Screenshot-Tuxwordsmith 670

 

TuxWordSmith11 670