Walls Logic – Mur chiński czy berliński?

Na planszy umieszczone są liczby oznaczające liczbę murów, które mają być doprowadzone do danego węzła. Uzupełnij wszystkie pola murami. Mury nie mogą być ułożone w zamkniętą pętlę. Rozpoznanie pewnych wzorów murów może pomóc w szybkim wykonaniu zadania. Im szybciej ukończysz budowę, tym wyższy reultat punktowy.

Pobierz na swój komputer