Muzeum Ikon w Supraślu

Muzeum Ikon w Supraślu dysponuje jedną z najbogatszych w Polsce kolekcją ikon XVIII, XIX i XX-wiecznych. Absolutnym unikatem są XVI-wieczne freski ocalałe ze zburzonej i obecnie odbudowanej cerkwi Zwiastowania NMP, znajdującej się na terenie Monasteru Supraskiego.

Muzeum Ikon zajmuje część siedemnastowiecznego Pałacu Archimandrytów, wchodzącego w skład zabudowań monastyru supraskiego. Jego centralną część stanowi zrekonstruowana, XVI-wieczna obronna cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ORGANIZOWANE W MUZEUM IKON W SUPRAŚLU mają na celu przybliżenie zagadnień związanych z ikoną, jej symboliką oraz tradycją chrześcijańską. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy poznają poszczególne etapy pracy nad ikoną oraz zapisane w ikonie treści. Zajęcia pozwolą także na zapoznanie się z historią ikony sięgającą początków sztuki chrześcijańskiej.

TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

  • Jak powstaje ikona?
  • Ile jest chórów anielskich?
  • Artysta z katakumb. SYMBOLIKA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKICH MALOWIDEŁ
  • Czytamy to, co w ikonach zapisane – cz. I MOWA KOLORU
  • Czytamy to, co w ikonach zapisane – cz. II MOWA GESTU I ODCZYTYWANIE NAPISÓW
  • Czy znasz te święta? IKONA WIELKICH ŚWIĄT
  • Żywot Świętego Mikołaja. HISTORIA ŻYCIA ZAWARTA W IKONIE

Więcej informacji na temat zajęc edukacyjnych można znaleźć na stronie: http://www.muzeum.bialystok.pl/suprasl/index.php?site=muzeum&;subsite=propozycje_edukacyjne,

Muzeum pozwala także na wirtualne zwiedzanie. Chętnych zapraszamy na stronę: http://www.muzeum.bialystok.pl/suprasl/pages/panorama/index.php

 {tortags,107,1}