Wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego

 

Muzeum Powstania Warszawskiego otwarto w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania, jest wyrazem hołdu warszawiaków wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę. Mieści się w dawnej elektrowni tramwajowej, zabytku architektury przemysłowej z początku XX w. u zbiegu ulic Przyokopowej i Grzybowskiej na Woli.

Przez ponad pięć lat działalności Muzeum odwiedziło prawie 2 700 000 gości, a ponad 100 000 uczniów wszystkich typów szkół wzięło udział w lekcjach muzealnych. Muzeum zgromadziło ponad 30 000 eksponatów, z czego blisko 1000 jest prezentowych na 3000 m kw. powierzchni ekspozycyjnych. Muzeum gromadzi w swojej bibliotece ponad 11 000 woluminów, a do tej pory wydało ponad 170 000 egzemplarzy publikacji. Na temat Muzeum ukazało się ponad 10 000 artykułów prasowych. Do tej pory w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej Muzeum przeprowadziło ponad 2 000 wywiadów nagranych z uczestnikami Powstania Warszawskiego. Pracuje z nami blisko 100 wolontariuszy.

W muzeum prowadzone są także lekcje muzelane.

Zajęcia dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych odbywają się w Sali Małego Powstańca. Uczniowie mają okazję zobaczyć tam modele alianckich samolotów i powstańczych wozów bojowych, wziąć do ręki repliki przedwojennych zabawek, ustawić barykadę z worków, posłuchać powstańczych piosenek, a także wykonać pracę plastyczną. Podczas lekcji oglądają też fragmenty ekspozycji. W zależności od wieku uczestników i tematu zajęć instruktorzy pokazują stosowne części Muzeum.

Podobny charakter mają lekcje z młodzieżą gimnazjalną i licealną, prowadzone w jednej z naszych sal wykładowych. Podczas tych lekcji ekspozycja jest również wykorzystywana we fragmentach jako ilustracja do omawianego tematu. Należy zaznaczyć, że lekcja muzealna nie oznacza zwiedzania Muzeum. Ekspozycja nie jest dla nas celem, ale jednym ze środków, za pomocą którego uczniowie mogą dogłębnie poznać wybrane aspekty Powstania.

Tematy lekcji muzealnych można poznać na stronie: http://www.1944.pl/edukacja_i_kultura/dla_uczniow/lekcje_muzealne/tematy_lekcji_muzealnych/

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po salach wystawienniczych Wirtualnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Cyfrowe obrazy eksponatów, dokumenty, filmy oraz dźwięki towarzyszą wirtualnemu zwiedzaniu. Strona pozwalająca na wirtualne zwiedzanie: http://1944.wp.pl/index2.php#

Strona muzeum: http://www.1944.pl