Earthquake 3D

Earthquake 3D to aplikacja, która ukazuje jak rozchodzą się fale sejsmiczne w trakcie trzęsienia ziemi w pełnej grafice 3D.

Earthquake 3D to ciekawy program opierający się na rozbudowanym i starannie zaprojektowanym interfejsie. Aplikacja posiada wiele narzędzi, które pozwalają dostosować częstotliwość oraz silę drgań do rodzaju podłoża po jakim ma rozchodzić się fala sejsmiczna.

Earthquake 3D to ciekawa aplikacja, która pozwoli lepiej zrozumieć jak ogromny wpływ na życie mają ruchy tektoniczne. Program znajdzie zastosowanie w każdej szkole i uczelni.

Strona domowa: http://www.wolton.net/quake.html

Strona pobierania: http://www.wolton.net/quake.html

earthquake-3d-2 670

 

earthquake3d31-7-2011 670