Free Pascal

Free Pascal (również: FPK Pascal, FPC) jest 32- oraz 64-bitowym kompilatorem języka Pascal, dostępnym na wiele różnych platform sprzętowych i systemów operacyjnych.

Kompilator Free Pascal jest rozpowszechniany zgodnie z licencją GPL. Biblioteki wykonawcze oraz dodatkowe pakiety rozpowszechniane razem z kompilatorem objęte są jednak zmodyfikowaną licencją LGPL. Modyfikacja owa polega na tym, że autorzy jasno wyrazili zgodę na dołączanie (linkowanie) tych bibliotek do innych programów bez względu na licencję tworzonego programu i sposób łączenia (statyczne lub dynamiczne).

Początkowo projekt nosił nazwę FPK Pascal. FPK stanowiło skrót od niemieckojęzycznej nazwy Frei Pascal Kompiler, a także oznaczało inicjały twórcy projektu (Florian P. Klaempfl). Podczas wydania wersji 1.0 skrót, jak i nazwę, zmieniono na odpowiednio FPC i Free Pascal Compiler.

Obecna wersja stabilna to 2.6.0, mocno przebudowana w stosunku do poprzedniej serii 1.0.x.

Wizualną częścią bibliotek dla FPC, zgodną z VCL znanym z Delphi, a także stworzeniem narzędzia typu RAD, zajmuje się osobny projekt – Lazarus.

FPC posiada własne IDE stworzone w trybie tekstowym, jednak nie jest już ono wspierane, mimo że zawiera wiele błędów[potrzebne źródło].

FPC rozpoznaje i kompiluje kod Pascala zapisany w poniższych dialektach tego języka:

  •     FPC – domyślny tryb pracy kompilatora,
  •     obiektowy FPC – dialekt podobny do FPC, z tym że dopuszcza użycie rozszerzeń Object Pascala,
  •     Delphi – tryb zgodności z Delphi w wersji 4,
  •     GPC – zgodność z kompilatorem GPC z pakietu GCC,
  •     Mac (wciąż w fazie tworzenia) – zgodność z dialektem Pascala firmy Apple,
  •     TP – zgodność z dialektem użytym w kompilatorze Turbo Pascal 7.

Strona domowa: http://www.freepascal.org/

Strona pobierania: http://www.freepascal.org/download.var

c1492008ff568ed23d384727cab4aa01 670