ILIAS LMS

LMS Ilias jako rozwiązanie zapewnia kompleksowe podeście do procesu kształcenia w ramach organizacji. Monitorowanie najważniejszych obszarów związanych z zarządzaniem wiedzą pracowników w ramach rozwiązania technologicznego, jakim jest LMS, pozwala na elastyczne dostosowanie technologii do potrzeb organizacji. Elastyczność LMS pozwala też na rozszerzanie jej o dodatkowe funkcjonalności np.: możliwość badań, tworzenia ścieżek kompetencji, wyszukiwanie talentów.

Główne elementy wykorzystywane w platformie LMS Ilias to:

  •     Umieszczanie lekcji w systemie w formie multimedialnej (tekst, obraz,dźwięk, animacje, itp.).
  •     Śledzenie toku nauki szkolonych pracowników.
  •     Zamieszczanie materiałów pomocniczych.
  •     Interaktywny kontakt na forum.
  •     Sprawdzanie poziomu wiedzy uczestnika szkolenia w trakcie nauki i po jej zakończeniu.
  •     Zestawienia kosztów szkoleń wg określonych kryteriów.
  •     Rejestracja i nadanie praw menadżerom, nauczycielom i uczniom.
  •     Tworzenie i rozbudowa bazy wiedzy.

 

Strona domowa: https://www.ilias.de/docu/

Strona pobierania: http://sourceforge.net/projects/ilias/files/1.%20ILIAS%204.2/ILIAS%204.2.4/ilias-4.2.4.zip/download

Ilias1 670

 

Screenshot-ILIAS2 670