FOG – A Free Cloning Solution

Archiwizacja danych, szczególnie w systemie Windows, jest niezwykle ważna, szczególnie w przypadku, gdy prowadzimy przedsiębiorstwo i opieramy jego funkcjonowanie na danych zapisywanych na dyskach komputerów. Do takich właśnie odbiorców skierowany jest FOG, darmowy i open source’owy menedżer kopii zapasowych.

Jest to profesjonalne narzędzie skierowane do wszystkich, którzy potrzebują bezpłatnego, acz potężnego programu do tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi. Operuje on na zasadzie centralizacji: serwer wykorzystujący FOG zapisuje na swoim dysku twardym kopie zapasowe danych umieszczonych na dyskach twardych komputerów podłączonych do niego w sieci. Wszystkie niezbędne usługi (DHCP, NFS, PXE, FTP, HTTPD i WOL= s udostępniane przez serwer. Jedyne co podłączone komputery potrzebują do działania w sieci z serwerem FOG jest ustawienie PXE jako pierwszego źródła ładowania systemu. Wszystkim zarządza poprzez interfejs sieciowy administrator. Do tego celu nadaje się każde urządzenie posiadające przeglądarkę sieciową, nawet iPod z Safari. Oczywiście, kopie zapasowe nie są jedyną funkcją systemu FOG. Jest on również wyposażony w narzędzia umożliwiające kompleksowe skanowanie komputerów w sieci pod kątem wirusów, testowania pamięci czy sprawdzania dysku. No i do tego jest on także w pełni konfigurowalny przez użytkownika i może działać zarówno jako jeden program, jak i szereg aplikacji rozbitych na kilka komputerów.

Interfejs programu jest niezwykle przyjazny i pozwala na daleko idące dostosowanie go do swoich wymagań. Jednakże jako narzędzie profesjonalne, o ile zwykli użytkownicy będą w stanie sobie z nim poradzić, jest to raczej program dla informatyków, którzy będą w stanie w pełni wykorzystać jego potencjał, szczególnie, że wymaga on instalacji jako serwer, co jest zadaniem zdecydowanie dla zaawansowanych użytkowników.

Aplikację można pobrać na stronie: http://www.fogproject.org/

 {tortags,97,1}

chinese

ipod results