Tabliczka mnożenia

Niniejszy program ma za zadanie pomóc w doskonaleniu „sztuki mnożenia”. Program wybiera losowo dwie liczby z zakresu 1..10, które trzeba pomnożyć . Wynik z mnożenia należy wstawić we wskazanym miejscu i zatwierdzić klawiszem „Enter”. Jeśli podamy błędny wynik, to zostanie on poprawiony na właściwy i zaznaczony na pomarańczowo. W programie ustawia się również maksymalny czas na odpowiedź, po przekroczeniu tego czasu odpowiedź traktowana jest jako błędna i losowane jest kolejne zadanie.

Strona programu: http://www.matematyka.net/tabmn/index.php?info