ARKive – filmy przyrodnicze

ARKive to inicjatywa non-profit, której patronuje David Attenborough – brytyjski popularyzator wiedzy przyrodniczej na świecie, pisarz, narrator i podróżnik. Filmy z tej strony można oglądać, ale także pobierać na lokalny komputer (w formacie .mov oraz .wmv) i używać nieodpłatnie w celach edukacyjnych. Można więc oglądać je razem z uczniami i prezentować podczas zajęć.

Przykładowy film o pszczołach: http://www.arkive.org/honey-bee/apis-mellifera/video-03.html

Strona ARKive: www.arkive.org.