Narodowe Archiwum Cyfrowe

W prototypie Zbiorów NAC on-line – audiovis, użytkownik znajdzie blisko 170 tysięcy fotografii oraz około 15 tysięcy opisów nagrań. Ilość obiektów dostępnych on-line będzie się zwiększać wraz z postępem digitalizacji zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Zachęcamy nauczycieli do korzystania zasobów Archiwum. Po zarejestrowaniu można utworzyć własny katalog materiałów i uzyskać do niego natychmiastowy dostęp po zalogowaniu się na stronie NAC.

Materiały archiwalne Narodowego Archiwum Cyfrowego udostępniane są każdemu zainteresowanemu. Oznacza to, że każdy może zapoznać się ze zbiorami Narodowego Archiwum Cyfrowego. Użytkownik archiwum nie musi :
– być osobą pełnoletnią
– uiszczać żadnych opłat

Zdjęcia zmieszczone na stronie NAC można pozyskać nieodpłatnie – nawet w ilości do 300 sztuk przez jednego odbiorcę – na potrzeby nauki, kultury, techniki i gospodarki.

Na stronie http://www.nac.gov.pl/zbiory_korzystanie czytamy:

Przed wykorzystaniem kopii cyfrowych użytkownik powinien powiadomić o tym Biuro Obsługi Klienta NAC poprzez wysłanie  mailem (bok.fotografie@nac.gov.pl) wypełnionego odpowiedniego formularza elektronicznego, w którym m. in. znajdzie się informacja na temat ilości i sposobu  wykorzystania zdjęć. Prosimy także o zachowanie wyglądu kopii zdjęć zamieszczonych na naszej stronie, które powinny być opatrzone znakami wodnymi. W przypadku, kiedy fotografie zostaną zamieszczone na stronach internetowych lub publikacjach elektronicznych, dodatkowo należy dołączyć link do strony NAC oraz zamieścić nasze logo.

Strona Narodowego Archiwum Cyfrowego: http://www.nac.gov.pl/

Zbiory on-line: http://www.audiovis.nac.gov.pl/

 

nac-defilada

 

 nac-prymas