Hugin – tworzenie panoram

Hugin to jeden z niewielu darmowych programów służących głównie do  łączenia kilku zdjęć w jedno np. panoramiczne, oraz do dokonywania  korekt perspektywy – szczególnie przydatne w fotografii architektury  (często wykonywanej za pomocą obiektywów pozbawionych możliwości takiej korekty).

Łączenie jest możliwe, gdy  wykonamy serię zdjęć tego samego miejsca, nakładających się każde z  poprzednim o ok. 30%. Następnym krokiem jest utworzenie tzw. punktów  kontrolnych pomiędzy zdjęciami, tak aby mogły zostać  przetransformowane  i złączone w jedno większe. Program umożliwia także automatyczne  tworzenie punktów kontrolnych. W czasie pracy, dzięki OpenGL możemy  podejrzeć wynik łączenia obrazów, a gdy obraz wydaje się wystarczająco  dobry, można uruchomić proces, który wyrenderuje i zapisze obraz.

Hugin jest darmowym oprogramowaniem, dostępnym dla wielu systemów  operacyjnych  (m.in. Windows, Linux, Mac OS X), a także w wielu wersjach  językowych, w tym również w polskiej.
Możliwości

Hugin i zestaw oprogramowania z nim zawarty nadaje się do:

  • łączenia nakładających się obrazów, w tym także obrazów HDR
  • korekcji zdjęć i obrazów które mają zniekształcenia perspekty
  • wyszukania i optymalizowania punktów kontrolnych między obrazami
  • wykonywania obrazów różnych odwzorowań, m.in. rzutu cylindrycznego, stereograficznego
  • zaawansowanych korekcji fotometrycznych obrazów i łączenia obrazów z szerokim zakresem jasności

Strona programu: http://hugin.sourceforge.net/

Pobieranie programu: http://hugin.sourceforge.net/download/

 

hugin