Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej

Prawie 1500 materiałów filmowych, zdjęcia i cenne informacje. Idealne narzędzie dla nauczycieli historii i języka polskiego. W tym archiwum można nie tylko znaleźć znakomite ilustracje wykładu, ale również wzbogacić wiedzę – swoją i uczniów.

Prawdziwym rarytasem projektu jest prezentacja kolekcji przedwojennych kronik Polskiej Agencji Telegraficznej z lat 1924-1939. Dzięki współpracy z WFDiF w Repozytorium zobaczyć będzie można również Polskie Kroniki Filmowe z lat 1945-1950.

 

do-paryza-na-harleyu-1924

Strona Repozytorium: http://www.repozytorium.fn.org.pl

ARCHIWUM OTWARTE

Po dwuletniej, intensywnej pracy rusza nowy serwis Filmoteki Narodowej „Repozytorium Cyfrowe”. Serwis prezentujący działania Filmoteki w domenie cyfrowej, realizuje misję edukacyjną i upowszechnia dziedzictwo filmowe w otwartym Internecie.

CEL

Celem projektu „Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej” jest cyfrowe zabezpieczenie dzieł polskiej kinematografii oraz stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego, pozwalającego na archiwizację cyfrową zbiorów filmowych Filmoteki Narodowej oraz prezentację ich w sieci internetowej.

DIGITALIZACJA

Wybierając tytuły przeznaczone do digitalizacji koncentrujemy się na filmach szczególnie zniszczonych, starając się począwszy od najstarszych obiektów sukcesywnie digitalizować jak największą ilość materiałów filmowych – dokumentalnych, fabularnych, animacji i eksperymentalnych. Pomimo ich właściwego przechowywania, ze względu na wieloletnią eksploatację i upływ czasu są one często w złym stanie technicznym, uniemożliwiającym wytwarzanie kolejnych kopii tradycyjnymi metodami optycznymi. Dotyczy to w szczególności filmów najwybitniejszych oraz niemal wszystkich obrazów barwnych, których struktura chemiczna jest bardziej podatna na rozkład. Także kopie filmowe wytworzone przed laty przy każdej projekcji ulegają stopniowemu zużyciu, a postać analogowa filmu nie odpowiada nowym potrzebom dystrybucji. Digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa materiałów filmowych w wysokich parametrach ma na celu zminimalizowanie eksploatacji bezcennych, analogowych materiałów archiwalnych. Jednocześnie pozwoli Filmotece oferować kopie cyfrowe doskonałej jakości na każde pole eksploatacji.
Digitalizacja odbywa się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poprzez programy digitalizacyjne oraz poprzez działania partnerskie z innymi nstytucjami.

UDOSTĘPNIANIE

Obok cyfrowego zabezpieczania priorytetem projektu jest jest prezentacja archiwalnych skarbów Filmoteki wykorzystująca ogromny potencjał nowych technologii komunikacyjnych.
W serwisie prezentowane będą w całości przedwojenne filmy fabularne z kolekcji wydawniczej „Kino Polskie Okresu Wielkiego Niemowy”, fragmenty filmów powojennych cyfryzowanych w ramach projektu Repozytorium Cyfrowe – skupiającego się na najbardziej zniszczonych filmach fabularnych wymagających pilnej digitalizacji.
Prawdziwym rarytasem projektu jest prezentacja kolekcji przedwojennych kronik Polskiej Agencji Telegraficznej z lat 1924-1939. Dzięki współpracy z WFDiF w Repozytorium zobaczyć będzie można również Polskie Kroniki Filmowe z lat 1945-1950.
Zbiór ten systematycznie będzie się powiększał po przejściu przez żmudne procesy digitalizacji i opisu archiwalnego dostosowanych do współczesnych norm i możliwości technologicznych.

METADANE/EWIDENCJA

Dodatkowymi zadaniami projektu były budowa infrastruktury technicznej dla zabezpieczenia dużej ilości danych i opracowanie struktury użytkowej archiwum cyfrowego, w modelu metadanych skorelowanych z najnowocześniejszym opisem materiału audiowizualnego. Dlatego w ramach projektu tworzymy zintegrowany system informatyczny pozwalający m.in. na archiwizację cyfrową filmowych zbiorów Filmoteki oraz udostępniamy bazę danych polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych tworzoną przez lata przez pracowników Filmoteki Narodowej oraz szczegółowo opisujemy kroniki filmowe.
Repozytorium.fn.org.pl to nie tylko wolny dostęp do filmów, ale także do bogatych opisów opartych na oryginalnych dokumentach archiwalnych z czasu powstania materiału filmowego, komentarzy ekspertów z różnych dziedzin, wycinków prasowych. Wszystko po to by filmy – od tych najbardziej znaczących po drobiazgi – umieścić w jak najpełniejszym kontekście historyczno-filmowym i oferować rzetelną informację.
Otwieramy szeroko cyfrowe drzwi do przepastnej archiwalnej szafy – by można było, nie tylko łatwiej, lecz także mądrzej, odnaleźć poszukiwany film, temat, wydarzenie historyczne bądź osobę.