Muzeum Przyrody w Drozdowie

Muzeum Przyrody w Drozdowie powstało w 1984 roku. Podstawowe jego zadania to: badanie przyrody Polski północno-wschodniej, a w szczególności Ziemi Łomżyńskiej, gromadzenie i trwała ochrona muzealiów przyrodniczych, a także (z racji usytuowania Muzeum w dawnej siedzibie rodziny Lutosławskich) – dokumentowanie działalności ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich.
Muzeum posiada stałe wystawy prezentujące przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy oraz historię Drozdowa: „Salon dworski”, „Trofea łowieckie”, „Przyroda Kotliny Biebrzańskiej”. Od 1999 roku organizowane są także wystawy czasowe.

drozdowo

Oferujemy:
– zwiedzanie wystaw z przewodnikiem indywidualne lub grupowe;
– specjalne zajęcia oświatowe: lekcje muzealne z zakresu nauk przyrodniczych i historii, lekcje terenowe, zabawy edukacyjne;
– organizacja podczas wycieczek do naszego Muzeum spotkania przy ognisku z wykorzystaniem zadaszonej wiaty znajdującej się w parku przy-muzealnym (organizacja ogniska lub „grilla” w rzeczonej wiacie, w której mieści się specjalne palenisko);
– możliwość zakupu pamiątek i publikacji związanych z Muzeum oraz przyrodą i historią regionu w sklepiku znajdującym się w Muzeum.

drozdowo1

Nasza siedziba to zabytkowy dwór – dawna siedziba ziemiańskiego rodu Lutosławskich, który wydał wiele wybitnych osobistości (m. in. kompozytor i dyrygent – Witold Lutosławski, filozof – Wincenty Lutosławski, projektant krzyża harcerskiego – ksiądz Kazimierz Lutosławski). To także miejsce śmierci zaprzyjaźnionego z Lutosławskimi wybitnego polityka i męża stanu Romana Dmowskiego (w Drozdowie spędził ostatnie lata życia).

drozdowo2

Oto szczegółowy opis naszej oferty:
Wystawy muzealne:
1. Salon Dworski – rodzinne pamiątki: portrety, zdjęcia, książki, fortepian, związane z zasłużoną dla Polski i ojczystej kultury rodziną Lutosławskich oraz Romanem Dmowskim, wystawione są w reprezentacyjnym salonie zabytkowego dworu.
2. Trofea Łowieckie – na ścianach obejrzeć można m.in. skóry (np. wilka, dzika, rysia) i poroża, przedstawione tak jak od wieków stanowiły ozdobę i powód do dumy w niejednym domu możnowładcy.
3. Szata Roślinna Kotliny Biebrzańskiej – plansze wystawowe pokazują strukturę i zasięg współcześnie istniejących torfowisk. Nad Biebrzą zachowana została charakterystyczna dla nizinnych rzek płynących naturalnym korytem strefowość poprzeczna i podłużna siedlisk i co za tym idzie zbiorowisk roślinnych.
4. Ptaki Kotliny Biebrzańskiej. Wystawa obejmuje ekspozycje:
a) ptaków gniazdujących przy brzegach rzek i starorzeczach, na terenach łąkowych, corocznie zalewanych wiosną, na terenach łąkowych poza strefą zalewów, na terenach zakrzaczonych torfowisk, podmokłych brzezinach, w olsach,
b) ptaków szponiastych, drapieżnych,
c) ptaków wodno-błotnych.
5. Ssaki Kotliny Biebrzańskiej – wystawa prezentuje bogactwo fauny terenu Bagien Biebrzańskich. Przedstawia także losy zwierząt żyjących w plejstocenie (przyczyny ich wymarcia) oraz sytuację ssaków w czasach współczesnych. Możemy zobaczyć mnóstwo eksponatów zwierząt (np. bóbr, wydra, jenot, gronostaj, norka).
6. Łoś Król Bagien Biebrzańskich – wystawa poświęcona jest łosiowi – ssakowi, który jest symbolem Kotliny Biebrzańskiej. Na ekspozycji zgromadzono oprócz okazów łosia, bogatą kolekcję poroży.
7. Podwodny Świat Pięciu Kontynentów to największa w regionie wystawa akwarystyczna, którą tworzy 26 akwariów o pojemności do 500 litrów. Możemy zobaczyć ryby żyjące w jeziorach i rzekach Azji, Ameryki Południowej, Australii, Afryki i Europy.

drozdowo3

Ścieżka edukacyjna „Ostoja Drozdowska” to kładka drewniana umożliwająca spacer wśród dzikiej scenerii wykrotów, powalonych pni i ponad 100-letnich topoli, charakterystycznych dla środowiska podmokłych lasów łęgowych, które można poznać dzięki „Ostoi”. Ścieżka urozmaicona jest atrakcjami edukacyjnymi dla dzieci: puzzlami, stemplami i odlewami tropów zwierząt, udźwiękowioną tablicą „Ptasi Zegar” (usłyszeć możemy odgłosy ptaków).

drozdowo4

Lekcje muzealne:
1. Nasze nietoperze.
2. „Zabawa w tropicieli” (odszukiwanie całego drzewa na podstawie planszy z liśćmi oraz konkurs rozpoznawania gatunków drzew; miejsce: park przy Muzeum).
3. Życie owadów społecznych na przykładzie pszczoły miodnej.
4. Nocą w lesie.
5. Ptaki zimujące w Polsce.
6. Płazy – nasi kumkający przyjaciele.
7. Co żyje w stawie?
9. Ryby.
10. Sowy Polski.
11. Ks. Kazimierz Lutosławski – twórca krzyża harcerskiego.
12. Najwybitniejsi przedstawiciele rodziny Lutosławskich linii łomżyńskiej charakterystyka.
13. Las – szczyt sukcesyjnych osiągnięć w przyrodzie (lekcja terenowa).
14. Storczyki Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
15. Poznaj pięć roślin leczniczych (lekcja terenowa).
16. Siedliskotwórcza rola naturalnej rzeki Narew.
17. Poznajemy najpospolitsze, małe zwierzęta biocenozy gleb.

Lekcje trwają ok. 45 minut. Towarzyszą im prezentacje multimedialne, praca z mikroskopami i rozmaitymi materiałami planszowymi.

drozdowo5

Muzeum Przyrody w Drozdowie
Drozdowo, ul. Główna 38,
18-421 Piątnica
Tel. (0-86) 219-20-81 (rezerwacja wycieczek)
e-mail: muzeumdrozdowo@wp.pl

Godziny otwarcia
•    wt: 08:30 – 15:30
•    śr: 08:30 – 15:30
•    czw: 08:30 – 15:30
•    pt: 08:30 – 15:30
•    sb: 09:30 – 15:30
•    nd: 09:30 – 15:30 

Informacja: W okresie od 1 maja do 30 września: wtorek-piątek w godz.: 8.30 – 17.30, sobota-niedziela od 9.30 – 15.30. W roku szkolnym w sobotę wstęp wolny, w wakacje w czwartek wstęp wolny.

Strona muzeum: http://www.muzeum-drozdowo.pl