Fizman

FizMan jest to program służący do wyliczania poszczególnych wartości z wybranych wzorów. Aplikacja ta jednocześnie umożliwia szybkie przypomnienie sobie wzorów i ich wszystkich przekształceń. FizMan zawiera praktycznie wszystkie wzory z zakresu gimnazjum.
Dodatkową opcją jest przelicznik jednostek pomiędzy jednostkami zwykłymi, kwadratowymi, sześciennymi oraz km/h na m/s i odwrotnie.

Typy wzorów, które znajdują się w FizMan 1.0:

 •     Ruch jednostajnie prostoliniowy
 •     Ruch jednostajnie przyśpieszony
 •     Ruch jednostajnie opóźniony
 •     Siła przyciągania
 •     Druga zasada dynamiki
 •     Pęd
 •     Praca
 •     Moc
 •     Energia potencjalna
 •     Energia kinetyczna
 •     Gęstość
 •     Ciśnienie
 •     Napięcie
 •     Natężenie
 •     Opór
 •     Praca prądu (w odbiorniku)
 •     Moc prądu
 •     Energia spoczynkowa cząstki

Strona domowa: http://www.wojciechkulik.pl/podstrona.php?id=32&;tytul=fizman

Strona pobierania: http://www.wojciechkulik.pl/podstrona.php?id=32&;tytul=fizman