GeNIe

GeNie (ang. Graphical Network Interface) jest to program przybliżający nam w formie graficznej znaczny dział matematyki jakim jest prawdopodobieństwo. Dzięki niemu bez znajomości wzorów i zasad obliczeń będziemy w stanie połączyć i wyliczyć pewne zależności zdarzeń i szanse ich wystąpienia.

Po otwarciu programu zostaje wyświetlony przyjazny edytor. Nasza rola ogranicza się do przedstawienia zadania w formie grafów. Każda krawędź grafu reprezentuje pewne zdarzenie (np. przeglądam programosy.pl), które może przyjmować dwie bądź więcej wartości prawdopodobieństwa. Po ułożeniu wszystkich krawędzi i ustaleniu relacji między nimi program sam ustawia elementy dotyczące prawdopodobieństw, zatem nasze zadanie zostało ograniczone do wpisania ich poszczególnych wartości.

Strona domowa: http://genie.sis.pitt.edu/about.html#genie

Strona pobierania (darmowa, wymagana rejestracja): http://genie.sis.pitt.edu/downloads.html

genie-1

 

genie-3