HEXelon MAX

HEXelon MAX jest zaawansowanym kalkulatorem. Program umożliwia rozwiązywanie złożonych działań np. 7*(6-3). Umożliwia również rysowanie wykresów funkcji jednej zmiennej. Kalkulator dzięki wbudowanym wzorom matematycznym i fizycznym oraz opcją dopisania nowych – powiększa swoje możliwości w rozwiązywaniu działań. Program umożliwia przeliczać kursy walut na podstawie aktualnej bazy z NBP.

Funkcje programu:
– grupowanie znaków wyniku działań
– wklejanie ciągu działań ze schowka do kalkulatora
– wprowadzanie liczb w systemach liczbowych: bin, oct, hex
– pamięć kalkulatora i operacje na pamięci
– wersja polska i angielska
– kopiowanie wyniku do schowka
– możliwość cofania działań Użytkownika
– zaokrąglanie wyniku działań
– wyłapywanie błędów składni oraz niemożliwych działań
– opis elementów kalkulatora pod prawym klawiszem myszy
– wybór systemu liczbowego dla wyniku działań
– wybór miary kąta dla funkcji trygonometrycznych
– zmienne
– wykresy
– przelicznik jednostek miar
– przelicznik i tabela kursów walut
– wzory wbudowane i wzory Użytkownika
– predefiniowane stałe
– rozbudowana pomoc (skrót F1)
– poszerzony zestaw funkcji obliczeniowych

Strona domowa: http://www.hexelon.com/kalkulator/

Strona pobierania: http://www.hexelon.com/kalkulator/

calculators